Seri Tokoh Alkitab: Abraham

Sahabat Allah yang sejati Abaraham sangat istimewa bagi Allah.

Spesifikasi:

 • Penulis: Cyrus Medea
 • Editor: Retno Kristy
 • Sampul: Henrik

 • ISBN13/EAN: 9786020420790
 • SKU: 717020799
 • Harga: Rp32.500
 • Terbit: 8 Mei 2017
 • Kertas: HVS 100 gram
 • Halaman: 64
 • Dimensi: 15 x 22 cm
 • Berat: 300 gram

Seri Tokoh Alkitab: Abraham

Sinopsis

Bersama keluarganya dia tinggal di kota Ur.

Sabda Allah kepada Abraham, 'Tinggalkan Ur dan sanak saudaramu dan pergilah ke sebuah negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu.' Dan Abraham senantiasa menaati Allah.

Beberapa orang dari keluarganyamengikutinya meninggalkan Ur. Terah, ayahnya, Lot keponakannya, dan Sarah istrinya. Akhirnya sampailah mereka ke sebuah tempat yang bernama Kanaan. Di tempat itu Yehuwa berkata, 'Inilah tanah yang akan Kuberikan kepada anak-anakmu.' Abraham menetap di Kanaan dan tinggal di dalam tenda-tenda.

Allah mulai menolong Abraham sehingga dia dapat memiliki banyak kawanan domba, binatang-binatang yang lain dan beratus-ratus pelayan. Tetapi ia dan Sarah tidak mempunyai anak kandung.

Ketika Abraham berumur 99 tahun, Yehuwa berkata, 'Engkau akan menjadi bapa dari banyak suku bangsa.'

Kejadian 11:27-32; 12:1-7; 17:1-8, 15-17; 18:9-19.